Fintex-Tradeметален маркуч с фланциspacerмаркучи с индивидуални транспортни опаковкиspacerкаучуково текстилни маркучиspacer
Търсене

Swivel Joints
Шарнирини съединения употреба в промишлеността, където е необходима подвижна тръбопроводна система-връзка между две части на оборудването. Предназначени са за бавно въртящи движения под влияние на високи вътрешни налягания и/или при наличие на огъващи сили.

Общи Търговски Условия