Newsletter 32 - Юни 2013

 

Посетете нашият официален сайт - Финтекс Трейд ЕООД

Лого Финтекс Трейд

Електропроводимост на маркучите. Антистатичност.

Обща информация

Инсталациите с маркучи могат да представляват потенциална опасност за съоръженията, в които са вградени, поради натрупването на електростатични заряди. Необходимостта от разреждане на тези заряди е задължителна в много области, за да се гарантира безопасността на цялото съоръжение. Маркучите се използват за транспортиране на твърди (гранули, чипс, пясък цимент и др.) течни и газообразни медии. Електростатични заряди възникват, когато твърди вещества, които са непроводими (изолатори) или с лоша проводимост, влязат в контакт с други материали. В резултат на това взаимодействие, единият материал остава с по-малко електрони, което води до зареждането му с положителен знак, а другият – съответно с отрицателен. В областта на граничната повърхност на двата материала или т.нар. “граничен потенциал“, има риск от образуване на искри. Има много начини да се избегне образуването на тези искри. Някой от тях ще разгледаме по-нататък.

Наредби

Има редица наредби и директиви за оценка и избягване на риска от запалване, както и за мерките, които трябва да бъдат взети. Ние се позоваваме главно на директивите на търговските асоциации и федерацията на работодателите „Директива за избягване на опасността от запалване в следствие на електростатичен заряд“, ZH 1/200, издадена 10/1989.

Защо възниква електростатичния заряд

По време на транспортирането на твърди, течни и газообразни медии, „граничният потенциал“ описан малко по-нагоре, възниква в следствие на триенето на транспортираната медия по стените на маркуча. В зависимост от степента на заряда, може да се стигне до образуване на искри, повреда в електрическата инсталация на съоръжението или възпламеняване на запалимите материали. В допълнение към интензитета на триене, проницаемостта* на маркуча и на транспортирания материал е от решаващо значение за степента, до която заряда може да достигне. Възможно е дори проводими материали да се наелектризират, ако не са заземени.
*Проницаемост – свойството на маркуча и на транспортирания материал да се поляризира (да натрупа статично електричество)

Начини за предотвратяване на възникването на електростатичен заряд

Повърхностното съпротивление на стената на маркучите може да бъде редуцирано до стойности между 103 и 104 Ohm чрез добавяне на проводими частици в конструкцията на материала (например графит). Тези проводими частици образуват мрежа (обемна проводимост) и са в непрекъснат контакт по между си в състава на пластмасата (или друг диелектричен материал). Друг начин за предотвратяване възникването на електростатичен заряд е добавянето на антистатични агенти в конструкцията на материала на маркуча. Той влияе на абсорбирането на вода, в следствие влажността във въздуха, през стената на маркуча. Могат да бъдат достигнати стойности на повърхностно съпротивление от 108 Ohm, (граница на повърхностната проводимост). В съответствие с ZH 1/200, раздел 7.1.1.4 (Ограничаване на размерите на изискуемите материали) няма опасност от възникване на искри и запалване ако разстоянието между спиралите на заземен маркуч с метална спирала, не превишава 2 см.

Крайни решения и определения

В следните случаи може да се предизвика електростатичен заряд:

 • При маркучи с метална спирала
 • При транспортиране на твърди частици със съпротивление >109 Ohm
 • Всички проводими материали, които не са заземени

В следните случаи не може да се предизвика електростатичен заряд:

 • При всички твърди и течни медии, който не отговарят на споменатите критични норми на съпротивление
 • Всички проводими материали, които са заземени

Използването на маркучи с метална спирала в практиката означава следното:

 1. Когато се използват наелектризиращи се маркучи, с повърхностно съпротивление ≥ 109 Ohm, за разреждане на натрупания заряд е достатъчно да бъдат заземени краищата на спиралата на маркуча. Съгласно ZH 1/200, разстоянието между две съседни спирали не бива да превишава 20 мм.
 2. Може да се постигне повишена защита чрез използването на ненаелектризиращи се маркучи или антистатични маркучи (≤109 Ohm), на които откритите краища на металната спирала също трябва да бъдат заземени.
 3. Електропроводимите маркучи с повърхностно съпротивление ≤106 Ohm, осигуряват максимална сигурност. Въпреки това, откритите краища на металната спирала трябва да са заземени. Маркучите на Мастърфлекс с индекс “EL”, отговарят напълно на тези изисквания и притежават електропроводимост ≤104 Ohm.
 4. При поискване можем да осигурим и допълнителни възможности за заземяване като например заземителен кабел.

Метод за измерване

Определянето на повърхностното съпротивление зависи от съответния метод на измерване и се отнася за непроводими (диелектрични) твърди вещества в съответствие с DIN iEC 60093 / VDE 0303, секция 3 ( Метода за електроизолационните материали, граничният потенциал и специфичното повърхностно съпротивление на непроводимите (диелектрични) твърди вещества). За гумени и пластмасови маркучи, стандарта DIN EN iso 8031 – „Гумени и пластмасови маркучи“, описва определянето на електропроводимостта. Този стандарт описва:

 • Процедури при маркучи с електропроводими вътрешни слоеве
 • Процедури при маркучи с електропроводими външни слоеве
 • Процедури за маркучи произведени от смесен материал, които са електропроводими

Забележка

Добавянето на електропроводими или анстистатични агенти в конструкцията на маркуча намалява механичните свойства на материала (например абразивоустойчивост) и по този начин се намалява експлоатационния му живот. Обобщената информация в точки 1 – 6 се базира на вътрешни и външни проучвания и на действащата нормативна уредба. Тя служи като ръководство за употреба на маркучите на Мастерфлекс в потенциално опасни зони, но не дава пълна гаранция за безопасност.
Детайлите в каталога свързани с повърхностното съпротивление са базирани на официални тестове, както и на данните предоставени от доставчиците на суровините. В случай на съмнения, препоръчваме клиентите да тестват маркучите в условия близки до реалните, при които маркуча ще работи и едва след това да бъде финално инсталиран.

Ние ценим Вашия бизнес и ще се радваме, ако можем да Ви бъдем полезни с нашите технически съвети. При интерес, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти!

телефон: 02/489 49 41
мобилен: 0888 15 16 31
e-mail: sales@fintex-trade.com

Masterflex Baggerman LMC Primaflex Ludecke
Continental Contitech Witzenmann Elaflex OSW Espiroflex

Съгласно Закона за Електронната Търговия този e-mail представлява непоискано търговско съобщение. В случай, че сме Ви причинили неудобство, моля да ни извините. Нашата единствена цел е да Ви бъдем полезни. Ако не желаете да получавате повече нашите съобщения, моля изпратете e-mail на посочения адрес newsletters@fintex-trade.com с текст: Delete