Fintex-Tradeкаучуково текстилни маркучиspacerгумен маркуч с бързи връзкиspacerабразивоустойчив маркуч с накрайнициspacer
Категории : Бързи връзки Kamlok
Търсене

Бърза връзка Kamlok, женска. Предлага се във варианти от неръждаема стомана и лека сплав. Снабдена с NBR - уплътнение.
Адаптор тип бърза връзка Kamlok, мъжки. Пригоден за захващане с мъжка резба. Предлага се във варианти от неръждаема стомана и лека сплав.
Бърза връзка Kamlok, мъжка. Предлага се във варианти от неръждаема стомана и лека сплав.
Адаптор тип бърза връзка Kamlok, мъжки. Пригоден за захващане с женска резба. Предлага се във варианти от неръждаема стомана и лека сплав.
Бърза връзка Kamlok, женска. Пригоден за захващане с мъжка резба. Предлага се във варианти от неръждаема стомана и лека сплав. Снабдена с NBR - уплътнение.
Бърза връзка Kamlok, женска. Пригоден за захващане с женска резба. Предлага се във варианти от неръждаема стомана и лека сплав. Снабдена с NBR - уплътнение.
Капачка, приложима за всички женски бързи връзки Kamlok
Капачка, приложима за всички мъжки бързи връзки Kamlok

Общи Търговски Условия